FARS DİLİ VE EDEBİYATI

زبان و ادبيات فارسی

 • Farsça Alfabe, Yazı ve Okunuş Kuralları (dosya türü: pdf, dosya boyutu: 18 MB)

 • FARSÇA DİLBİLGİSİ, PROF. DR. MEHMET KANAR

 • FARSÇA KOLAY HİKAYELER

 • FARSÇA KOLAY KISA HİKAYELER

 • FARSÇA OKUMA VE DİKTE-1

 • FARSÇA OKUMA VE DİKTE-2

 • FARSÇA YAZIM KURALLARI

 • AVESTA YAZISI ÖĞRETİMİ

 • BOSTAN, SA'Dİ-Yİ ŞİRAZİ (FARSÇA)

 • BÛF-I KÛR (ROMAN), SADIK HİDAYET (FARSÇA)

 • CEŞN-İ FERHONDE (ÖYKÜ), CELÂL ÂL-İ AHMED (FARSÇA)

 • ÇAĞDAŞ İRAN EDEBİYATI HAKKINDA BİR İNCELEME, MUHAMMED-İ İSTİ'LAMİ, ÇEVİREN: PROF. DR. MEHMET KANAR

 • DEH DASTAN-I KUTAH, HUŞENG-İ GOLŞİRİ (FARSÇA)

 • DİVAN-I EŞ'ÂR-I RUDEKİ (FARSÇA)

 • DİVAN-I FERİDUDDİN-İ ATTÂR (FARSÇA)

 • DİVAN-I PERVİN-İ İ'TİSAMİ (FARSÇA)

 • DİVAN-I RUBAİYYAT-I EBU SAİD EBU'L-HAYR (FARSÇA)

 • DOBEYTİHA-YI BABA TAHİR URYAN HEMEDANİ (FARSÇA)

 • EFSANE-Yİ AFERİNEŞ, SADIK-I HİDAYET (FARSÇA)

 • GAZELİYYAT-I SA'Dİ-Yİ ŞİRAZİ (FARSÇA)

 • GOZİDE-Yİ DASTANHA-YI SADIK-I ÇUBEK (FARSÇA)

 • GOZİDE-Yİ DASTANHA-YI SADIK-I HİDAYET (FARSÇA)

 • GÜLİSTAN, SA'Dİ-Yİ ŞİRAZİ (FARSÇA)

 • GÜLŞEN-İ RÂZ, MAHMUD ŞEBUSTERİ (FARSÇA)

 • HACI AĞA (ROMAN), SADIK HİDAYET (FARSÇA)

 • HÂFIZ-I ŞÎRÂZÎ'NİN DİVANI (FARSÇA)

 • HAYDAR BABAYA SELAM, ŞEHRİYAR (AZERİCE-FARSÇA)

 • HEFT EVRENG, ABDURRAHMAN-I CAMİ (FARSÇA)

 • KABUSNAME'DEN VE SİYASETNAME'DEN SEÇMELER (FARSÇA)

 • KELİLE VE DİMNE, NASRULLAH MUNŞİ (FARSÇA)

 • LEYLA U MECNUN, NİZAMİ-Yİ GENCEVİ (FARSÇA)

 • MANTIKU'T-TAYR, FERİDUDDİN-İ ATTÂR (FARSÇA)

 • MELEKUT, BEHRAM SADIKİ (ROMAN) (FARSÇA)

 • MEVLANA'NIN MESNEVİSİNDEN SEÇMELER (FARSÇA)

 • MEVLANA'NIN MESNEVİSİ (TAMAMI) (FARSÇA)

 • MUŞ U GORBE, UBEYD-İ ZAKANİ (FARSÇA)

 • NAMEHA-YI AŞIKANE, NİMA YUŞİC (FARSÇA)

 • OSMANLICA SÖZLÜK, MEHMET KANAR

 • PENC DEFTER-İ Şİ'R, FEREYDÛN-İ MUŞÎRÎ (FARSÇA)

 • RUBAİYAT-I OMER HAYYAM (FARSÇA)

 • RUBAİYAT-I OMER HAYYAM (FARSÇA-İNGİLİZCE)

 • SEFERNAME, NASIR-I HOSREV (FARSÇA)

 • ŞEHR-İ KISSA, BİJEN-İ MOFİD (FARSÇA)

 • ÖMER  HAYYAM'IN RUBAİLERİ (FARSÇA)
 • "VEYLANUDDEVLE" VE "FARSİ ŞEKER EST" (ÖYKÜ), MUHAMMED ALİ CEMALZADE (FARSÇA)